Velkommen

Advokatfellesskapet som nå drives under navnet Reiss-Andersen & Co har drevet advokatvirksomhet siden 1977. Vi har med det solid erfaring å bygge på når vi yter rettshjelp til våre klienter.

Vår målsetning er å gi våre klienter juridiske tjenester av høy kvalitet. Til sammen dekker vi de fleste sentrale rettsområder innen privatrett og strafferett. Vi yter rettshjelp til enkeltmennesker, næringsdrivende, stat og kommuner. Vi vier både den lille og store sak samme grundige behandling og oppmerksomhet.

Vi legger vekt på å holde et høyt faglig nivå. Alle advokater hos oss har omfattende prosedyreerfaring. Fire advokater har møterett for Høyesterett (H).

Alle våre advokater og advokatfullmektiger er medlem av Den Norske Advokatforening, og er forpliktet til å overholde Regler for god advokatskikk.

Vi tar saker under fri rettshjelpordningen. Privatbetalende klienter faktureres i henhold til prisliste.

Ta kontakt for å få en tilbakemelding på hvordan vi best kan bistå deg.